Thời cổ đại, các vị thầy phong thủy thường rất coi trọng hướng nhà và ánh sáng mặt trời, thường xây những ngôi nhà theo hướng dương và nhắc nhở mọi người đừng xây nhà theo hướng âm.