Hiện tại bạn đang là khách viếng thăm của Diễn Đàn Tư Vấn Xây Dựng Thành Gia – Nơi Hội Tụ Nhân Tài Xây Dựng. Nếu chưa có tài khoản, xin mời bạn Click chuột vào nút Đăng Ký bên dưới hoặc Click vào nút Đăng Nhập nếu bạn đã là thành viên chính thức để hưởng trọn quyền lợi của Diễn Đàn dành cho bạn. Mọi thắc mắc liên hệ với Ban Quản Trị qua địa chỉ: Ctythanhgia@gmail.com
Cảm ơn bạn đã ghé thăm Diễn Đàn của chúng tôi!
Lưu ý: Bạn chỉ được phép sử dụng Tiếng Việt có dấu hoặc Tiếng Anh trên Diễn Đàn và chỉ có thành viên mới được quyền viết bài, nhận xét trên Diễn Đàn!
Chúc bạn thu được nhiều kiến thức từ việc tham gia Diễn Đàn của chúng ta!

Thông tin Admin


Quản trị: Nguyễn Anh Tuấn
Email: Ctythanhgia@gmail.com
Ctythanhgia@yahoo.com
Điện thoại: 0914.524.611

Latest topics

Lịch vạn niên

Từ điển online


Tra theo từ điển:Poll

Bạn đang dùng phần mềm dự toán nào?
18% 18% [ 111 ]
34% 34% [ 215 ]
15% 15% [ 95 ]
3% 3% [ 18 ]
6% 6% [ 37 ]
15% 15% [ 95 ]
9% 9% [ 54 ]

Tổng số bầu chọn : 625

Statistics

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 1772 in 1353 subjects

Diễn Đàn hiện có 5737 thành viên

Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: felix2104

Thống Kê

Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 14 người, vào ngày Tue Jul 26, 2016 12:29 pm

Bản đồ online


Lisp tính diện tích cho dân Cầu đường

Share
avatar
Admin
Admin
Admin

Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 830
Sinh nhật : 09/04/1981
Ngày tham gia : 13/08/2011
Tuổi : 37
Việc làm/sở thích : Tư vấn thiết kế, giám sát thi công, quản lý dự án...

default Lisp tính diện tích cho dân Cầu đường

Bài gửi by Admin on Fri Jun 08, 2012 9:41 pm

Code:
------------------------------
(DEFUN C:DTL()    ;(Chuong trinh doi ty le ban ve);
    (setq Ty_le_N (getreal "\nHorizontal Drawing scale : "))
    (setq He_so (/ 1000 Ty_le_N))
    (setq Ty_le_D (getreal "\nVertical Drawing scale : "))
    (setq He_so1 (/ 1000 Ty_le_D))
    (setq He_so2 (* He_so He_so1))
 )
                ------------------------------

(defun c:DT1() ;(chương trình tính diện tích);
  (if (= Ty_le_N nil) (progn
    (setq Ty_le_N (getreal "\nHorizontal Drawing scale : "))
    (setq He_so (/ 1000 Ty_le_N))
    (setq Ty_le_D (getreal "\nVertical Drawing scale : "))
    (setq He_so1 (/ 1000 Ty_le_D))
    (setq He_so2 (* He_so He_so1))
    )
  )
  (if (= vol nil) (progn
    (setq vol (getreal "\nAll Quanttities(1) or Half(2): "))
    )
  )
  (setq dtl 0)
  (setq ss (ssadd))
  (setq oslast (getvar "OSMODE"))
  (command "osnap" "")
  (print)
  (print)
  (setq pt1 (getpoint "\nPick internal point : "))
  (while (/= pt1 nil)
    (command "-boundary" pt1 "")
    (setq et (entlast))
    (ssadd et ss)
    (command "area" "e" "last")
    (setq vsize ( /(getvar "VIEWSIZE") 300 ))
    (command "hatch" "ANSI31" vsize "0" "last" "")
    (setq et (entlast))
    (ssadd et ss)
    (setq dtcon (getvar "AREA"))
    (setq dtl (+ dtcon dtl))
    (print)
    (print)
    (setq pt1 (getpoint "\nPick internal point : "))
  )
  (command "setvar" "OSMODE" oslast)
  (command "erase" ss "")
  (setq ss nil)
  (command "redraw")
    (setq dtl (/ (/ dtl He_so2) vol))
;  (setq pt2 (getpoint "\nChon diem ghi ra : "))
; (command "text" "J" "M" pt2 2  0 (rtos dtl 2 2))
;  (setq pt3 (rtos dtl 2 2))
;  (while (null (setq pt5 (entsel "\nChon so ghi can sua:"))))
;  (setq dt (entget (car pt5)))
;  (setq loai (cdr (assoc 0 dt)))
;  (if (= dtl "TEXT")

 (progn
                      (setq pt3 (rtos dtl 2 2))
                      (setq pt5 (entsel "\nChon so ghi can sua :"))
                      (initget 0)
                      (if (null pt5)

                          (progn
                                (setq pt6 (getpoint "\nChon diem de the ghi : " ))
                                (command "text" "J" "M" pt6 0.2 "0" pt3)
                          )
                          (progn
                          (setq dt (entget (car pt5)))
                          (setq loai (cdr (assoc 0 dt)))
                          (command ".change" pt5 "" "" "" "" (cdr (assoc 40 dt)) "" pt3)
                          (command ".change" pt5 "" "P" "C" "7" "")
                          )
                      )
)
;  (print)
;  (prompt (strcat "\nTotal area : " (rtos dTy_le 2 4)))
;  (print)
;  (setq pt2 (getpoint "\nPoint to write: "))
;  (command "text" pt2 "" "0" (rtos dtl 2 2))
);defun
                ------------------------------
(DEFUN C:TCD()    ;(Chuong trinh tim cao do);
 (if (= Ty_le_N nil) (progn
    (setq Ty_le_N (getreal "\nHorizontal Drawing scale : "))
    (setq He_so (/ 1000 Ty_le_N))
    (setq Ty_le_D (getreal "\nVertical Drawing scale : "))
    (setq He_so1 (/ 1000 Ty_le_D))
    (setq He_so2 (* He_so He_so1))
    )
 )
  (command "_layer" "new" "Text" "color" "white" "Text" "")
        (setvar "REGENMODE" 0)
        (setvar "CMDECHO" 0)
        (setq cu (getvar "OSMODE"))
        (Command "-osnap" "INT")
        (Command "UCS" "W")
;        (initget 129 "Y N")
;        (setq dk (getkword "\nCo lay cao do o vi tri bat ky?:"))
;      (if (= dk "Y")
      (progn
        (setq OO1 (getpoint "\nPick diem lay cao do: "))
        (setq Xt (car OO1)
              Yt (cadr OO1)
              XOY (list Xt Yt)
        ))
;      (progn
 ;        (setq OO (getpoint "\nPick tim duong thiet ke : "))
 ;        (setq
 ;            XOY (List (car OO) (- (cadr OO) (* 0.25 He_so)))
        ;    Xt (car XOY)
        ;    Yt (cadr XOY)
;        ))
 ;      )
        (setvar "OSMODE" 0)
        (Command "UCS" "O" XOY)
        (setq text (car (nentsel "\nChon cao do TKe :")))
        (Command "-osnap" "INT,END")
        (setq k (getpoint "\nChon diem tim cao do :"))
    (while (/= text nil)
      (progn
        (setq st2 (entget text))                      ;;hien thi record doi tuong
        (setq st (cdr (assoc 1 st2)))                        ;;Lay noi dung text:ma DXF=1
        (setq cdotim (atof st)
            tim (getpoint "\ndiem dat :")
            tim (list (car tim) (+ (cadr tim) 0.15))
            Xt (/ (car k) he_so)
            Yt (+ (/ (cadr k) he_so) cdotim)
            gtr (rtos yt 2 2)
          ;  h 0.18
            h (* he_so 0.18)
      )
      (Command "_layer" "set" "text" "")
 ;    (Command "text" tim h "0" gtr "")
 ;      (command "_layer" "set" "0" "")
      (Command "-osnap" "NONE")
      (Command "text" "J" "ML" tim h "0" gtr "")
      (princ "\n Khoang cach tu Tim: ")
      (prin1 Xt)
      (Command "-osnap" "INT,END")
      (setq k (getpoint "\nChon diem tim cao do tiep theo :" ))
      (princ)
  ))
      (setvar "OSMODE" cu)
      (princ)
)
------------------------************-------------------
(DEFUN C:KCa()    ;(Chuong trinh viet K/C le);
 (if (= Ty_le_N nil) (progn
    (setq Ty_le_N (getreal "\nHorizontal Drawing scale : "))
    (setq He_so (/ 1000 Ty_le_N))
    (setq Ty_le_D (getreal "\nVertical Drawing scale : "))
    (setq He_so1 (/ 1000 Ty_le_D))
    (setq He_so2 (* He_so He_so1))
    )
 )
        (setvar "REGENMODE" 0)
        (setvar "CMDECHO" 0)
        (setq cu (getvar "OSMODE"))
        (Command "-osnap" "MID")
(setq Chan (getpoint "\nChon diem dat TEXT :"))
(setq Ych (- (cadr Chan) 0.0) )
        (Command "-osnap" "END")
(setq A1 (getpoint "\nChon diem thu nhat :")
        A2 (getpoint "\nChon diem thu 2 :")
        ht 0.4
      ;  ht (/ he_so 2.5)
)
 (While (/= A2 nil)
  (progn
      (setq Xa1 (car A1)
            Xa2 (car A2)
            Tb (/ (+ Xa1 Xa2) 2)
            Dat (list Tb Ych)
            DISS (/ (abs (- Xa1 Xa2)) He_so)
            DIS (rtos DISS 2 2)
      )
----------
    (if (< DISS 1)
          (setq Ang 90)
          (setq Ang 0)
  )
-----------
  (Command "-osnap" "")
  (Command "text" "J" "M" Dat ht Ang  DIS)
  )
  (Command "-osnap" "END")
  (setq A1 (getpoint "\nChon diem thu nhat :")
        A2 (getpoint "\nChon diem thu 2 :"))
)
 (setvar "OSMODE" cu)
 (princ)
)
---------------------********-----------------------
(defun C:SCC ()    ;Chuong trinh sua lai do doc mat duong
 (if (= Ty_le_N nil) (progn
    (setq Ty_le_N (getreal "\nHorizontal Drawing scale : "))
    (setq He_so (/ 1000 Ty_le_N))
    (setq Ty_le_D (getreal "\nVertical Drawing scale : "))
    (setq He_so1 (/ 1000 Ty_le_D))
    (setq He_so2 (* He_so He_so1))
    )
 )
(setq st1 (car (entsel "\nPick cao do thu nhat : "))) ;;Lay ma doi tuong
    (setq st1 (entget  st1))                      ;;hien thi record doi tuong
    (setq st (cdr (assoc 1 st1)))                ;;Lay noi dung text:ma DXF=1
    (setq a1 (atof st))
    (prin1 a1)
    (setq st2 (car (entsel "\nPick cao do thu hai: "))) ;;Lay ma doi tuong
    (setq st2 (entget  st2))                      ;;hien thi record doi tuong
    (setq st (cdr (assoc 1 st2)))                ;;Lay noi dung text:ma DXF=1
    (setq a2 (atof st))
      (prin1 a2)
    (setq kc (atof (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel "\nPick K/C :")))))))
    (print kc)
    (setq sc (* 100 (/ (- a1 a2) kc))
          sc (rtos sc 2 2)
          sc (strcat sc "%")
    )
  (setq en (car (entsel "\nThay cho do doc ngang : ")))
  (setq elst (entget en))
  (setq elst (subst (cons 1 (strcat " " sc)) (assoc 1 elst) elst))
  (setq elst (append elst '((62 . 3))));7 trang
  (prin1 elst)
  (entmod elst)
)
-----------------------***********----------------------
(Defun C:ddan()      ;CT VIET DUONG DAN CUA BAN VE
        (setvar "REGENMODE" 0)
        (setvar "CMDECHO" 0)
        (setq last (getvar "OSMODE"))
        (Command "-osnap" "END")
(if (= TEN nil) (setq TEN (getstring "\nMay cua ai: ")))     
(setq NAME (getvar "dwgname")
        PATH  (getvar "dwgprefix")
        POINT (getpoint "\nPick Bottum_Letf :")
        POINT (list (- (car POINT) 3) (cadr POINT))
        ND (strcat "TCI-PTKD-" TEN " FILE:  " PATH NAME)
)
(Command "_layer" "set" "0" "")
(Command "-osnap" "NONE")
(Command "Text" POINT "2.0" "90" ND)
  (setvar "OSMODE" last)
  (princ)
)
      ------------------------------------------------

(DEFUN XD ()
 (SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))
 (SETVAR "CMDECHO" 0)
 (COMMAND "UCS" "W")
 (SETVAR "CMDECHO" 1)
 (PROMPT"\nSelect vertical dimension(s) extensions to be aligned")
 (SETQ SET (SSGET))
 (PROMPT"\nSelect new extension position")
 (SETQ P1 (GETPOINT))
 (SETQ X3 (CAR P1))
 (SETQ QUANT (SSLENGTH SET))
 (SETQ INDEX 0)
  (WHILE (< INDEX QUANT)
  (IF (AND(= "DIMENSION" (CDR (ASSOC 0 (SETQ A (ENTGET (SSNAME SET INDEX))))))
      )
    (PROGN
    (SETQ L13 (ASSOC 13 A))
    (SETQ M13 (CDR L13))
    (SETQ L14 (ASSOC 14 A))
    (SETQ M14 (CDR L14))
    (SETQ P13 (LIST 13 X3 (CADR M13) (CADDR M13)))
    (SETQ P14 (LIST 14 X3 (CADR M14) (CADDR M14)))
    (SETQ A (SUBST P13 L13 A))
    (SETQ A (SUBST P14 L14 A))
    (ENTMOD A)         
    )
  )
  (SETQ INDEX (+ INDEX 1))
 )
 (SETVAR "CMDECHO" 0)
 (COMMAND "UCS" "P")
 (SETVAR "CMDECHO" CMD)
 (PRINC)
)
(DEFUN C:XD () (XD) )
(DEFUN C:XX () (XD) )
(DEFUN C:SDD () (XD) )
--------------------------------------
(DEFUN YD ()
 (SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))
 (SETVAR "CMDECHO" 0)
 (COMMAND "UCS" "W")
 (SETVAR "CMDECHO" 1)
 (PROMPT"\nSelect dimension(s) to be aligned")
 (SETQ SET (SSGET))
 (PROMPT"\nSelect new dimension position")
 (SETQ P1 (GETPOINT))
 (SETQ Y3 (CADR P1))
 (SETQ QUANT (SSLENGTH SET))
 (SETQ INDEX 0)
  (WHILE (< INDEX QUANT)
  (IF (AND(= "DIMENSION" (CDR (ASSOC 0 (SETQ A (ENTGET (SSNAME SET INDEX))))))
      )
    (PROGN
    (SETQ L13 (ASSOC 13 A))
    (SETQ M13 (CDR L13))
    (SETQ L14 (ASSOC 14 A))
    (SETQ M14 (CDR L14))
    (SETQ P13 (LIST 13 (CAR M13) Y3 (CADDR M13)))
    (SETQ T13 (CDR P13))
    (SETQ P14 (LIST 14 (CAR M14) Y3 (CADDR M14)))
    (SETQ A (SUBST P13 L13 A))
    (SETQ A (SUBST P14 L14 A))
    (ENTMOD A)         
    )
  )
  (SETQ INDEX (+ INDEX 1))
 )
 (SETVAR "CMDECHO" 0)
 (COMMAND "UCS" "P")
 (SETVAR "CMDECHO" CMD)
)
(DEFUN C:YD () (YD) )
(DEFUN C:YY () (YD) )
(DEFUN C:SDN () (YD) )
-------------------------------------
(DEFUN YD ()
 (SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))
 (SETVAR "CMDECHO" 0)
 (COMMAND "UCS" "W")
 (SETVAR "CMDECHO" 1)
 (PROMPT"\nChon dim can cat")
 (SETQ SET (SSGET))
 (PROMPT"\nChon vi tri cat")
 (SETQ P1 (GETPOINT))
 (SETQ Y3 (CADR P1))
 (SETQ QUANT (SSLENGTH SET))
 (SETQ INDEX 0)
  (WHILE (< INDEX QUANT)
  (IF (AND(= "DIMENSION" (CDR (ASSOC 0 (SETQ A (ENTGET (SSNAME SET INDEX))))))
      )
    (PROGN
    (SETQ L13 (ASSOC 13 A))
    (SETQ M13 (CDR L13))
    (SETQ L14 (ASSOC 14 A))
    (SETQ M14 (CDR L14))
    (SETQ P13 (LIST 13 (CAR M13) Y3 (CADDR M13)))
    (SETQ T13 (CDR P13))
    (SETQ P14 (LIST 14 (CAR M14) Y3 (CADDR M14)))
    (SETQ A (SUBST P13 L13 A))
    (SETQ A (SUBST P14 L14 A))
    (ENTMOD A)
    )
  )
  (SETQ INDEX (+ INDEX 1))
 )
 (SETVAR "CMDECHO" 0)
 (COMMAND "UCS" "P")
 (SETVAR "CMDECHO" CMD)
)
(DEFUN C:YD () (YD) )
(DEFUN C:ww () (YD) )
(DEFUN C:SDN () (YD) )
------------------------
(load "C:/acad.lsp")
(load "C:/catdoc.lsp")
(load "C:/loadhet.lsp")[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.]

    Hôm nay: Sun Dec 16, 2018 9:29 am